Kök hücreler, tüm yaşam boyunca bedenimizde bulunan ve tüm hücre tiplerine dönüşebilen SİHİRLİ hücrelerdir. Kök hücreler farklılaşarak vücudun ihtiyacı olan başka hücrelere dönüşebilirler.

Kök hücreler, kök hücre şeklinde beklerler ve hasar halinde ortaya çıkan yıkım ürünleri ile uyanarak kas, kemik, kıkırdak, beyin, sinir dokusu, kan ve diğer birçok hücre tiplerine dönüşebilirler.

Bu hücreler, kemik iliğinden köken alırlar fakat ilginç olarak cildimizin altında yağ tabakasında  fazla miktarlarda depolanmış durumdadırlar.

yağ dokusundaki kök hücreler kolayca yağ dokudan alınabilirler. Günümüzde minimal girişimsel yöntemlerle kolayca yağ dokudan kök hücre elde etmek mümkündür.

Kök hücrenin kullanıldığı hastalıklar;

Diz, kalça, omuz, bilek gibi eklem kireçlemeleri, ağrıları

Bel, boyun ağrıları

Romatizma

Otoimmün hastalıklar

Avasküler nekroz, osteoekrozlar

Nöropatiler

Refleks Sempatik Distrofi (RSD)

Diabet

Multipl Skleroz

Parkinson, Alzheimer, ALS

İnme-felç

Spinal kord yaralanmaları

Travmatik beyin yaralanmaları

Fibromiyalji

Yağ dokusu kaynaklı kök hücre nasıl elde edilir;

Minimal girişimsel dediğimiz mini liposuction ile karın veya basenlerden uygulanmak istenen rahatsızlığa göre 50-200ml yağ dokusu alınır. Toplanan yağ dokusu çeşitli işlemlerden geçirilerek isten tedavi için uygulama yapılır

Yöntemler bölgesel anestezi ile yapılır. Genel anestezi gerekmez. Hasta yatışı gerekmez. Hastalar uygulama sonrası evlerine gidebilir ve günlük hayatlarına dönebilirler.